• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
 • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179
Deformiteti kičme kod dece

Svake godine pri sistematskim pregledima u školama, uočava se povećan broj dece sa promenama na koštano zglobnom mišićnom sistemu. Ove promene su u rasponu od lošeg telesnog držanja do najtežih deformiteta.

UZROCI DEFORMITETA KIČME

Najčešći uzroci lošeg telesnog držanja kod dece su:

 • konstitucija,
 • nasledni faktor,
 • smanjena otpornost tkiva na mehaničko opterećenje,
 • umanjena fizička aktivnost i dr.

Na sve ove faktore osim na nasledne, možemo i moramo preventivno delovati.

Nekada su se deca u nedostatku savremene tehnike, u punoj meri prepuštala fizičkoj igri (od žmurke do igranja loptom). Ta vremenska i kontinuirana fizička aktivnost je obezbeđivala pravilan razvoj koštano-zglobnog sistema.

Danas deca više vremena provode sedeći za kompjuterom, televizorom, tako reći sa prinudnim položajem tela, što na neutrenirane i slabašne mišiće deluje na način da su oni nesposobni da očuvaju pravilan položaj kičme i drugih delova koštano zglobnog sistema, i to je glavni uzrok krivljenja istih.

Pravilno telesno držanje u uspravnom stanju izgleda ovako:

 • Glava se nalazi u produžetku kičmenog stuba, s pogledom napred.
 • Grudi su blago ispupčene, ramena malo zabačena i na istoj visini.
 • Posmatran sa strane, kičmeni stub pokazuje već pomenute tri blage krivine u vratnom, grudnom i slabinskom delu.
 • Noge se, kad su sastavljene, mogu dodirivati celom svojom unutrašnjom stranom.
 • Stopala imaju unutrašnji svod.
 • Ruke stoje slobodno opušteno niz telo.
 • Posmatran sa zadnje strane, kičmeni stub je u celoj svojoj dužini prav, od potiljka do svog završetka, i deli telo na dve podjednake simetrične polovine.

 

LEČENJE DEFORMITETA KIČME KOD DECE

Najčešći deformiteti kod dece su kifoza, skolioza, kifoskolioza, deformiteti stopala, deformiteti kolena. Treba napraviti razliku između kifoze i skolioze, i kifotičnog i skoliotičnog držanja. Kifoza i skolioza spadaju u deformitete kičme, dok ova držanja ne moraju biti deformiteti.

Svi ovi deformiteti mogu biti izolovani kao takvi, a mogu biti u sklopu drugih oboljenja.

Najdelotvornije lečenje ovih stanja su fizikalne vežbe, koje ordinira lekar fizijatar, a sprovode fizioterapeuti.

 • Kod kifoze se sprovode simetrične vežbe posture
 • Kod skolioze se ordiniraju asimetrične vežbe posture. Prvo se kreće sa simetričnim vežbama koje ojačavaju mišiće, pa tek onda sa asimetričnim, ukoliko mišići već nisu ojačani.

Napomena: Ako je skoliotična krivina veća od 30%, trebalo bi proceniti da li je potreban pregled ortopeda, što svakako zavisi i od uzrasta.  

 • Kod deformiteta stopala rade se vežbe za stopala
 • Kod deformiteta kolena fizioterapeuti sa decom rade vežbe za kolena
 • Kod beba koje imaju tortikolis (skraćenje mišića sa nagnutošću glave i vrata na jednu stranu i rotacije lica na suprotnu stranu) sprovode se vežbe za tortikolis

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.