• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
 • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179
Zapaljenski-reumatizam

Postoji više vrsta reumatskih oboljenja – zapaljenska, degenerativna, vanzglobna, metabolička (giht). Ordinacija Dr Vergaš vrši rehabilitaciju svih oblika reumatskih bolesti, a na ovom mestu ćemo govoriti o inflamatornim reumatskim oboljenjima.

Inflamatorne ili zapaljenske reumatske bolesti su vrlo zastuljene u našoj populaciji, a smatra se da je broj ljudi koji od njih boluju čak i veći od zvaničnog, jer se dosta osoba javlja lekaru tek kada simptomi postanu jako izraženi. Da bismo uputili pacijente u ovu podmuklu vrstu oboljenja, ali i razbili brojne predrasude koje o njima postoje, u ovom tekstu možete pročitati više o fizijatrijskom pristupu lečenju zapaljenskog reumatizma, kao i o značaju obraćanja lekaru fizijatru radi poboljšanja kvaliteta života.

Ciljevi rehabilitacije kod pacijenata sa zapaljenskim reumatizmom su održavanje ili poboljšanje funkcije pacijenta, sprečavanje deformiteta, smanjenje bola i zapaljenja i povećanje pokretljivosti, snage i izdržljivosti.

Osim podrazumevanog pregleda reumatologa, radi uključivanja pacijenta u proces lečenja, neophodno je obaviti i pregled fizijatra. Ako postoji sumnja na inflamatorni reumatizam, fizijatar mora imati uvid u nalaz i mišljenje reumatologa.

Prilikom pregleda od strane fizijatra vrši se ispitivanje pacijenta radi utvrđivanja pravilne terapije. Ispituju se komorbiditeti, funkcija tela – bol i otok zglobova, zapaljenje, ukočenost, obim pokreta, deformiteti, mišična snaga, nalazi rentgena, magnetne rezonance, ultrazvuka, laboratorijskih analiza, sagledavanje aktivnosti dnevnog života i psihosocijalnih faktora.

STRATEGIJE U LEČENJU ZAPALJENSKIH REUMATSKIH BOLESTI

 

 • Edukacija pacijenta
 • Održavanje i poboljšanje funkcionalnosti
 • Vežbe
 • Ortoze i pomogala
 • Fizikalni modaliteti (agensi)

 

EDUKACIJA PACIJENTA

Pacijente treba edukovati – da razumeju da se deformiteti zglobova ne mogu prevenirati bez medikamentozne terapije, da hronična upala može dovesti do ireverzibilne destrukcije zglobova. Takođe je bitno upoznati pacijenta sa korišćenjem određenih pomagala, sprovođenjem vežbi i neophodnosti adekvatne socijalne podrške. Pacijent treba da razume i da je bol znak za prekidanje određene aktivnosti, kao i da nauči da balansira odmor i aktivnosti.

ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI  

Vrši se obuka zaštite zglobova, koja treba da započne tokom rane faze bolesti, da bi se smanjilo opterećenje zglobova korišćenjem odgovarajućih pomagala i alternativnih šema pokreta u obavljanju aktivnosti dnevnog života. Time se omogućava smanjenje bola i zapaljenja u zglobovima tokom aktivnosti, kao i čuvanje integriteta zglobova.

VEŽBE

Kod prepisivanja vežbi, važna je procena fizijatra u kom obimu raditi vežbe, kao i u kom obliku mirovati (kada, kako i koliko). Generalno se savetuju kratki periodi mirovanja u kombinaciji sa adekvatnim ortozama (pomagalima).

Vežbe imaju za cilj da povećaju i održe obim pokreta, povećaju mišićnu snagu, aerobni kapacitet, mineralnu koštanu gustinu, funkcionalne i psihološke sposobnosti.

Sa vežbama se započinje tek nakon dovoljnog smanjenja zglobnog izliva i bola odgovarajućim lekovima i fizikalnim modalitetima. Nakon toga se uvodi kombinovani program istezanja i jačanja mišića i aerobnih vežbi.

Jako je bitno pravilno iskombinovati vežbe na individualnom nivou. Što se tiče vrsta vežbi, tu spadaju:

 • Vežbe za održavanje i povećanje obima pokreta
 • Vežbe istezanja
 • Vežbe jačanja muskulature – što se jačanja muskulature tiče, postoje razni vidovi kontrakcija: izometrijske (statičke), izotonične (dinamičke), izokinetičke dinamičke kontrakcije
 • Aerobne vežbe – hodanje, bicikl, plivanje, lagani ples, akva-aerobik
 • Vežbe disanja
 • Vežbe rekreacije

 

ORTOZE I POMAGALA

Koriste se za rasterećenje zglobova (smanjenje zapaljenja i bola), funkcionalno poboljšanje i smanjenje deformiteta. Postoje ortoze za gornje ekstremitete, donje ekstremitete, spinalne. U zavisnosti od doba dana, ortoze se mogu nositi danju i/ili noću.

FIZIKALNI MODALITETI (AGENSI)

Najčešće korišćeni fizikalni modaliteti su termoterapija, elektroterapija i laser. Termoterapija u vidu grejanja i hlađenja (krioterapija) se kao takva koristi u zavisnosti od faze bolesti.

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Vergaš se prilikom lečenja pacijenata sa zapaljenskim reumatskim bolestima vodi načelom individualnog terapijskog pristupa za svakog pacijenta, jer se ove bolesti od osobe do osobe ispoljavaju različitim obimom i stepenom simptoma, te je lečenje potrebno prilagoditi tegobama i fazi oboljenja. U našoj ordinaciji već dugo godina poboljšavamo kvalitet života osoba sa inflamatornim reumatskim bolestima (reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis).

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.