• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča,
 • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179
Deformacija kičme kod dece

Deformacija kičme kod dece

Deformacija kičme kod dece

Svake godine pri sistematskim pregledima u školama, uočava se povećan broj dece sa promenama na koštano zglobnom mišićnom sistemu. Ove promene su u rasponu od lošeg telesnog držanja do najtežih deformiteta.

Najčešći uzroci lošeg telesnog držanja kod dece su: konstitucija, nasledni faktori, smanjena otpornost tkiva na mehaničko opterećenje, umanjena fizička aktivnost i dr.

Na sve ove faktore osim nasledne, možemo i moramo preventivno delovati.

Nekada su se deca u nedostatku savremene tehnike, u punoj meri prepuštala fizičkoj igri (od žmurke do igranja loptom). Ta vremenska i kontinuirana fizička aktivnost je obezbeđivala pravilan razvoj koštano-zglobnog sistema.

Danas deca više vremena provode sedeći za kompjuterom, televizorom, tako reći sa prinudnim položajem tela, što na neutrenirane i slabašne mišiće deluje na način da su oni nesposobni da očuvaju pravilan položaj kičme i drugih delova koštano zglobnog sistema, i to je glavni uzrok krivljenja istih.

Pravilno telesno držanje u uspravnom stanju izgleda ovako:

 • Glava se nalazi u produžetku kičmenog stuba, s pogledom napred.
 • Grudi su blago ispupčene, ramena malo zabačena i na istoj visini.
 • Posmatran sa strane, kičmeni stub pokazuje već pomenute tri blage krivine u vratnom, grudnom i slabinskom delu.
 • Noge se, kad su sastavljene, mogu dodirivati celom svojom unutrašnjom stranom.
 • Stopala imaju unutrašnji svod.
 • Ruke stoje slobodno opušteno niz telo.
 • Posmatran sa zadnje strane, kičmeni stub je u celoj svojoj dužini prav, od potiljka do svog završetka, i deli telo na dve podjednake simetrične polovine.

Lečenje deformiteta kičme kod dece

Najčešći deformiteti kod dece su kifoza, skolioza, kifoskolioza, deformiteti stopala, deformiteti kolena. Treba napraviti razliku između kifoze i skolioze, i kifotičnog i skoliotičnog držanja. Kifoza i skolioza spadaju u deformitete kičme, dok ova držanja ne moraju biti deformiteti.

Svi ovi deformiteti mogu biti izolovani kao takvi, a mogu biti u sklopu drugih oboljenja.

Najdelotvornije lečenje ovih stanja su fizikalne vežbe, koje ordinira lekar fizijatar, a sprovode fizioterapeuti.

 • Kod kifoze se sprovode simetrične vežbe posture
 • Kod skolioze se ordiniraju asimetrične vežbe posture. Prvo se kreće sa simetričnim vežbama koje ojačavaju mišiće, pa tek onda sa asimetričnim, ukoliko mišići već nisu ojačani.

Napomena: Ako je skoliotična krivina veća od 30%, trebalo bi proceniti da li je potreban pregled ortopeda, što svakako zavisi i od uzrasta.  

 • Kod deformiteta stopala rade se vežbe za stopala
 • Kod deformiteta kolena fizioterapeuti sa decom rade vežbe za kolena
 • Kod beba koje imaju tortikolis (skraćenje mišića sa nagnutošću glave i vrata na jednu stranu i rotacije lica na suprotnu stranu) sprovode se vežbe za tortikolis
Povrede

Povrede

Najčešće vrste povreda?

Najčešće povrede lokomotornog aparata su kontuzije ili nagnječenja, a u predelu zglobova distorzije ili uganuća i luksacije ili iščašenja. Kada dođe do narušavanja integriteta kosti govorimo o frakturi ili prelomu.

Imobilizacija (stavljanje gipsa)

U najvećem broju slučajeva ovakve povrede se zbrinjavaju imobilizacijom – stavljanjem gipsa. Vremenski razmak od postavljanja do skidanja imobilizacije je upravo proporcionalan stepenu povrede.

Kod preloma dugih kostiju imobilišu se dva susedna zgloba da bi se obezbedila potpuna nepokretnost polomljene kosti, što je prvi i najvažniji uslov za srašćivanje preloma. Neposredno po postavljanju imobilizacije, subjektivne tegobe, odnosno bol, se značajno redukuju, a dalje i skroz prestaju. Obično se sledećeg dana po postavljanju imobilizacije vrši kontrola ”kako stoji gips”. Tada se posmatra kakva je cirkulacija u povređenom ekstremitetu.

Pri suviše ”stegnutom gipsu” ili na drugi način neadekvatno zbrinutom prelomu, nastupaju enormni otoci distalnih delova ekstremiteta. U tom slučaju, kao i ako je težina preloma zahtevala ”nameštanje” pre stavljanja gipsa, vrši se rendgenska kontrola i preuzimaju druge potrebne radnje. Vreme nošenja gipsa najviše zavisi od lokalizacije i težine preloma, a uticaj imaju i uzrast i opšte zdravstveno stanje povređenog.

Po skidanju imobilizacije preduzimaju se one mere čija primena će dovesti da se povređeni deo tela vrati u funkciju.

Stoga je pokret osnova svake rehabilitacije. Svakako da taj pokret treba da bude progresivno doziran. Terapijsku meru pokreta, a i drugih procedura propisuje fizijatar, a u praksi rade terapeuti.

Ono što se u najvećem broju slučajeva po skidanju imobilizacije primenjuje je rashlađivanje (alkoholnim oblogama ili na drugi način).

Imobilizacija kod preloma je neophodna da bi se omogućilo srastanje kostiju. Vreme trajanja imobilizacije treba da bude optimalno, a to znači da bude taman toliko da se stvori kalus, ali ne i da dođe do kontrakture – ukočenja u susednim zglobovima.

U imobilisanom delu je sporija razmena materija i tu se nakuplja fibrin koji može da se organizuje u vlakna, što kao rezultat ima ukočenje zgloba. Ovo je veoma često izraženo u zglobu lakta. Dokazano je da se često dese ukočenja nepovređenog lakta, ako se isti imobiliše tako da je čak potrebno provoditi terapiju i vremenski duže nego što je lakat ”bio u gipsu”.

Fizikalna terapija za povrede

Neki fizički agensi koje koristimo u terapiji kao što su interferentne struje i niskofrekventno magnetno polje ostvaruju cirkulaturno i neurogeno dejstvo, što rezultuje reparacijom tkiva – stvaranje kalusa. Druge, pak, procedure kao što su transkutana elektronervna stimulacija, diadinamične struje, laser, elektroforeza analgetika, prevashodno otklanjaju bol. Međutim, ne treba zaboraviti da je u rehabilitaciji preloma najbitnije vežbanje, radi uspostavljanja pune funkcije povređenog ekstremiteta.

Kineziterapija (vežbe)

Stoga se kineziterapija (vežbe) smatra primarnom u procesu rehabilitacije preloma. Zato treba vežbati i kod kuće. Bitno je dati pravu dozu vežbi kako se ne bi izazvale neželjene reakcije. Ukoliko se pretera sa vežbama, znak da nešto nije u redu je pojava bola i otoka.

U tom slučaju nakratko se prestaje sa vežbama, a savetujemo lokalnu aplikaciju leda – krioterapija. Trajanje masaže ledom je vremenski ograničeno što zavisi najviše od površine koju tretiramo. Posle primene leda uvijamo tretirani deo flanelom ili sličnom tkaninom. Ostvaruje se reaktivna hiperemija koja ima blagotvorno dejstvo.

Zaključak

Da zaključimo, kod svih povreda, od kontuzija do preloma, svakako treba preuzeti mere i postupke da dođe do potpunog vraćanja u funkciju povređenog dela tela. Obim terapijskog programa određuje lekar. U najblažim slučajevima ortoped daje roditeljima uputstva, koje postupke u narednom periodu treba provoditi kod kuće.

Najčešće se, pak, savetuje upućivanje kod fizijatra radi određivanja kompletne terapije. Tu je i pedijatar koji je takođe, sa svojim savetima i daljim usmeravanjem, bitna karika u timskom radu.

Dakle, timski usaglašen rad je, kao i u svakom drugom delovanju, pravi način da se ostvari cilj rehabilitacije, a to je ponovno uspostavljanje pune funkcije povređenog ekstremiteta.

Razlika između fizijatra i fizioterapeuta

Razlika između fizijatra i fizioterapeuta

Fizijatar nije isto što i fizioterapeut i obrnuto. Da bi postao fizijatar, treba prvo postati lekar, doktor medicine, za šta studije traju šest godina, pa da se nakon toga završi specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije koja traje još četiri godine.

Fizijatar je lekar koji postavlja dijagnozu i koji propisuje plan lečenja koji dalje sprovodi fizioterapeut. A može i sam fizijatar. Ali tako nije u praksi. Fizioterapeuti ne postavljaju dijagnozu. Fizioterapeuti leče prema postavljenoj dijagnozi, terapijom kakvu lekar propiše.

Zašto je ovo važno znati? Zbog bezbednosti stanovništva.

Evo, na primer: bol u donjem delu leđa. Bol u leđima može poticati od različitih faktora. Najčešće je to diskus hernija, radikulopatija, deformiteti kičme, mišićni disbalansi (ajde tako da ih nazovemo jer je opširna tema). Međutim, bol u leđima može biti i od drugih stvari, kao što su reumatizam, gde treba tačno odrediti koja vrsta reumatizma je u pitanju, jer ih ima više. Zatim, tu su i bolesti bubrega, ginekološki problemi, patološki prelomi zbog osteoporoze ili karcinoma. I još dosta stvari.

I onda, ako se desi da je npr. osteporoza, posao fizijatra je da vidi da li je to za fizikalno ili ortopedsko lečenje, ili njihovu kombinaciju. Fizijatar takođe odlučuje kada pacijenta treba slati kod endokrinologa i/ili reumatologa. Koje krvne parametre proveriti je takođe posao lekara fizijatra. Između ostalog. Ali svakako lekara.

Šta ako bol ide duž jedne ili obe noge, ako noge trnu. Šta ako otiču, ako su tople. Ako je jedna noga toplija. Kada pomisliti da je potreban pregled vaskularnog hirurga, neurologa, neurohirurga. O svemu tome, svoje mišljenje daje fizijatar.

Pacijenti se posmatraju u celini. Pacijent se lepo sasluša, dobri anamnestički podaci su više od pola dijagnoze u praksi.

Takodje, važno je napomenuti, da brz, stresan način života ume da doprinose lošem izboru lečenja, jer se u tom slučaju pacijenti najčešće opredele za instant, trenutna rešenja, koja znaju da budu kobna za pacijenta, a koja najčešće predlažu ljudi koji nisu lekari. A kod nas se popularno zovu kostolomci. Stručno hiropraktičari.

Naravno, u našoj zemlji postoje dobri hiropraktičari, koji umeju da budu neizostavni deo tima u lečenju u određenim situacijama, ali oni moraju da budu zvanično školski edukovani i da imaju zeleno svetlo od lekara za sprovođenje terapije ili da i sami budu lekari, logično.

Ovo je sve bilo kao primer za donji deo leđa. Šta je sa bolom u vratnom ili grudnom delu kičme, bolom u zglobovima – rame, lakat, ručni zglob, kuk, koleno, stopalo.

Šta je sa ostalim tegobama koje nisu bol: utrnutost, osećaj mravinjanja, žarenja na koži duž ekstremiteta. Vrtoglavice. Tremor, tj. nevoljni pokreti delova tela, povrede. I tako dalje. I tako dalje.

Javite se u ordinaciju Dr Vergaš, da dijagnostikujemo vaše stanje i ako je za fizikalno lečenje da iskusan tim fizijatara i fizioterapeuta rešava Vaš problem, kao što to radi proteklih 20 godina! Dobrodošli!