• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
 • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179

Vakusak (Vacusac) terapija je najefikasnija metoda u lečenju svih oblika poremećaja cirkulacije. Vakusak aparat ima široko polje primene počev od lečenja posledica

 • arterioskleroze,
 • pušačkih nogu,
 • dijabetičnog stopala,
 • limfedema,
 • otoka,
 • proširenih vena i kapilara,
 • slabe cirkulacije,
 • zarastanja rana,
 • preko ulkusa krurisa,
 • sportskih povreda,
 • Sudekove distrofije,
 • gihta,
 • reumatizma,
 • pa do gojaznosti, osteoporoze.

Vakusak terapija je danas bitna stavka i U LEČENJU CELULITA. Vakusak terapija, kombinovana sa ultrazvukom i drugim metodama ionizacije mišića obezbeđuje izvanredno dejstvo na celulit.

Metoda se zasniva na principu kompjuterizovane masaže i limfne drenaže, negativnim pritiskom vazduha. 

DA LI STE ZNALI?

Srce, kao osnovna biološka pumpa, šalje ćelijama organizma prečišćenu, oksigenisanu i punu hranljiivih materija krv putem arterija koje se račvaju u sitnije arteriole, a ove, u organima i periferiji organizma, završavaju kao arterijski kapilari.

Na tom nivou se vrši razmena hranljivih materija i kiseonika s jedne, i štetnih produkata metabolizma i ugljen dioksida s druge strane, Tu se vrši razmena tečnosti između međućelijskog prostora i krvnih sudova. Venski kapilari preuzimaju onečišćenu krv, predaju je venulama, a ove venama koje dalje odnose krv ka srcu i plućima.

ČINJENICE

U jednom minutu kroz srce protekne oko šest litara krvi. Na periferiji organizma se obavlja razmena materija zahvaljujući srčanoj pumpi kao i drugim pritiscima koji se stvaraju.

Oko 60% telesne težine čoveka je voda. Od toga 40% je voda koja se nalazi unutar ćelija, a pola od toga je u vanćelijskoj tečnosti (15% kao okoloćelijska tečnost, a 5% u krvnim sudovima.

Primer: u čoveka sa 70 kg ima 42 kg vode, i to 28 kg unutar ćelije, a 14 kg izvan; 10.5 međućelijska tečnost, 3.5 kao plazma). Ispod površine kožnog omotača nalazi se potkožno tkivo manje ili veće debljine (što naravno zavisi od broja masnih ćelija, odnosno naše gojaznosti). Zamislite ovu ogromnu zapreminu! E pa tu se, na periferiji, nejčešće i dešava zastoj u razmeni tečnosti. Dnevna izmena iznosi oko 4000 litara, a prema računu dovoljno je i da se i za samo 0.5 % promene pritisci koji utiču na konverziju likvida pa da se stvori 20 litara viška vode!!!

ŠTA RADI VAKUSAK APARAT?

E tu na scenu stupa vakusak aparat, koji, kurioziteta radi, pored ordinacije ,,Dr Vergaš” poseduje samo mali broj ustanova ovog tipa na teritoriji Srbije.

Ova moćna terapijska aparatura radi na principu izmenljivog negativnog pritiska koji omogućuje atmosferskom pritisku da deluje na određeni deo tela. Dolazi do drenaže zastojne tečnosti (nakupljene tečnosti, npr. onih 20 litara vode) iz međućelijskog prostora u venski sistem i tako se šalji dalje. Na mesto istisnute tečnosti pune štetnih produkata metabolizma pri vraćanju pritiska na normalu „upumpava” se tečnost sa hranljivim materijama i kiseonikom, dopremljena arterijskim sistemom.

KADA SE KORISTI VAKUSAK TERAPIJA?

Ovaj terapijski metod, akcelerator dobrog metabolizma, putem vakusak aparata ima široko polje primene počev od lečenja posledica arterioskleroze, pušačkih nogu, dijabetičnog stopala, limfedema, otoka, proširenih vena i kapilara, slabe cirkulacije, zarastanja rana, preko ulkusa krurisa, sportskih povreda, Sudekove distrofije, gihta, reumatizma, pa do gojaznosti, osteoporoze. Ova poslednja stavka najčešće počinje sa menopauzom i može u starosti dovesti do preloma kuka ili kičmenih pršljenova, sa nažalost posledičnim teškim invaliditetom.

E, da do toga ne bi došlo, treba otići kod lekara radi dijagnostike i određivanja adekvatne terapije (lekovima, elektromagnetnim poljem i vakusakom). Komplikacija cirkulacije posle preloma i povreda tzv. Sudekova distrofija koja se manifestuje otocima, promenama boje kože, povećanom lokalnom temperaturom se ovde uspešno leči, pored standardnih načina, vakusakom, podvodnim masažama (biserne kupke), laserom…

 Vakusak terapija je danas bitna stavka i za lečenje celulita. Vakusak terapija, kombinovana sa ultrazvukom i drugim metodama ionizacije mišića obezbeđuje izvanredno dejstvo na celulit.

 

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.